Plan pracy Komisji Sportu i Turystyki na rok 2017.

2017-02-28 14:18:10

Plan pracy komisji na 2017 rok.
 
W Radzie Miasta Częstochowy VII kadencji (2014 – 2018) przypadł mi zaszczyt pełnienia funkcji
 
Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 
 
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz sprawowanie kontroli nad wykonywaniem
 
przyjętych uchwał Rady Miasta.
 
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców w sprawach działalności
 
organów miasta oraz przedsiębiorstw i instytucji podległych miastu.
 
3. Kontrola zarządzeń Prezydenta oraz przeprowadzanie analiz działalności jednostek
 
podległych Prezydentowi.
 
4. Współpraca z Komisjami Rad innych gmin oraz organizacjami pozarządowymi.
 
Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki odbywają się we wtorki o godzinie 14.00 dwa dni przed
 
każdą Sesją Rady Miasta. Posiedzenia są ogólnodostępne. Terminy i miejsca najbliższych
 
posiedzeń to:
 
? 23 marca godzina 14:00 w Hali Sportowej Częstochowa.
 
? 20 kwietnia godzina 14:00 w siedzibie klubu Włókniarz.
 
? 25 maja godzina 14:00 w siedzibie klubu AZS.
 
? 22 czerwca godzina 14:00 w siedzibie klubu Raków.
 
Plan pracy Komisji na 2017 rok:
 
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
 
2. Posiedzenie wyjazdowe w Hali Sportowej Częstochowa.
 
3. Posiedzenie wyjazdowe w siedzibie klubu Włókniarz.
 
4. Posiedzenie wyjazdowe w siedzibie klubu AZS.
 
5. Posiedzenie wyjazdowe w siedzibie klubu Raków.
 
6. Posiedzenie wyjazdowe w Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.
 
7. Sprawowanie kontroli związanej z inwestycją pod nazwą budowa zadaszenia lodowiska wraz
 
z elementami placu zabaw.
 
8. Inne tematy obejmujące swym zakresem problemy sportu i turystyki.