Komisja Sportu i Turystyki 07.12.2016

2016-12-13 07:53:09

Na podstawie pkt 4, § 6 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej komisja w terminie 7 dni po Sesji w porządku której było pierwsze czytanie budżetu musi wydać opinię do projektu budżetu i złożonych wniosków w zakresie jej merytorycznego działania.

 

Komisja Sportu i Turystyki na posiedzeniu odbytym w dniu 7 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wszystkie propozycje do projektu budżetu w zakresie merytorycznego działania Komisji, jednocześnie wskazując na potrzebę przeanalizowania źródeł finansowania wniosków przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta Częstochowy na rok 2017 wraz z powyższą opinią do wniosków.

Decyzje zapadną na Sesji 22 grudnia.