O porozumieniu Częstochowy z Ligą Muzułmańską

2016-02-03 07:17:23

 

Po głosowaniu na Sesji RM w związku z wyrażeniem zgody na zawarcie porozumień w sprawie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,  Kościoła Zielonoświątkowego i obecnie szczególnie dyskusyjnej religii Ligi Muzułmańskiej postanowiłem publicznie napisać o moim stosunku do wspólnot religijnych.

21.02.2016 do mojej półki w urzędzie miasta trafiły 3 projekty uchwał: BR4, 3 i 2. Dotyczyły one nawiązania porozumień z gminami: Koszęcin, Tarnowskie Góry i Katowice w sprawie  pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem uczniów naszego miasta lekcji religii  Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,  Kościoła Zielonoświątkowego i religii Ligi Muzułmańskiej.

 

Na sesji Rady Miasta 28 stycznia w tych głosowaniach jako jedyny spośród radnych zagłosowałem „przeciw” tym trzem porozumieniom co było wyrażeniem mojej koncepcji na płaszczyźnie religia-państwo. Marzę, aby państwo nie finansowało i nie faworyzowało ŻADNEJ religii. Uważam, że wyznawana przez nas religia jest naszą indywidualną sprawą i państwo nie powinno w to ingerować. Ostatecznie jednak miasto zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, sfinansuje zobowiązania zawarte w porozumieniach.