Artur Szymczyk

2015-08-28 12:20:38

 

Jako przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki oraz członek Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowa wyrażam swoje pełne poparcie dla Artura Szymczyka jako kandydata do władz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

 

Artur Szymczyk jako prezes klubu K.S. Skra Częstochowa oraz działacz Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z dużym zaangażowaniem i pełną pasją realizuje swoje zadania na wszystkich płaszczyznach działalności zarządczych w piłkarskim okręgu częstochowskim oraz klubie Skra, którego jest właścicielem. Jego zaangażowanie i zapał do pracy na rzecz sportu jest często doceniany zarówno na szczeblu okręgu częstochowskiego, gdzie z wielkim podziwem docenia się jego pracę, jego wysiłek jest również częstokroć doceniany na szczeblu centralnym, dzięki czemu otrzymuje szereg wyróżnień jako przedsiębiorca oraz sportowy działacz. Największym unaocznieniem szerokiej działalności w sporcie poza licznymi nagrodami i wyróżnieniami jest obiekt mieszczący się przy ul. Loretańskiej 20, spełniający szereg norm znacznie wyższych klas rozgrywkowych, niż poziomu rozgrywkowego, na którym występuję częstochowska Skra.