Święto Częstochowy

2015-08-28 19:56:28

 

Kochani,

na dzisiejszej Sesji przybliżyłem Radnym esencję intencji jakie towarzyszyły mi przy składaniu projektu uchwały zmieniającego dzień święta Częstochowy. Oto treść pisma: 

 

 

Wczoraj zgodnie ze statutem Częstochowy obchodziliśmy święto miasta.

Ale de facto odbywały się dwie ceremonie. Święto naszego miasta  wypada
w tym samym dniu,  co święto Matki Boskiej.

Logicznym jest, że nie można być w dwóch miejscach, w tym samym czasie. Uważam, że powinniśmy dać możliwość obchodzenia święta miasta wszystkim Częstochowianom, zarówno tym wierzącym jak i niewierzącym.

Na czym polega problem? Otóż wydarzenia te kolidują ze sobą.

 

Prawo kanoniczne stanowi, iż:

"W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego." kanon 1247.

 

W interesie miasta nie leży, aby jedno wypierało drugie.

Dlatego postuluję, aby święto naszego miasta odbywało się w ostatnią sobotę lub przedostatnią sobotę sierpnia. Będzie to zależne od tego kiedy wypada święto Matki Boskiej.

Święto miasta daje Częstochowianom poczucie wspólnoty, którą my jako radni powinniśmy podtrzymywać.