Zmiana statutu

2015-08-23 23:36:17

 

Moi Drodzy!

Złożyłem projekt uchwały dotyczący zmiany statutu miasta Częstochowy w § 2 ust. 5 z "Świętem miasta jest 26 sierpnia - Święto Matki Boskiej Częstochowskiej." na "Świętem miasta jest ostatni weekend sierpnia."

 

 

W związku z faktem, iż nie wszyscy mieszkańcy Częstochowy są katolikami, uzasadnione byłoby w tym wypadku oddzielenie święta miasta od święta religijnego, gdyż święto miasta powinno być świeckie oraz dla wszystkich mieszkańców bez względu na wyznanie.

 

Ponadto, rozdzielenie tychże dwóch świąt ułatwiłoby pielgrzymom świętowanie oraz realizację pielgrzymki, gdyż w Częstochowie większe imprezy plenerowe są zazwyczaj organizowane na placu Biegańskiego,  a warto zauważyć, że jest to główna arteria miasta i jednocześnie droga którą pokonują pielgrzymi idąc na Jasna Górę. W przypadku, gdyby władze miasta chciały zorganizować imprezę plenerową z okazji święta miasta na Placu Biegańskiego mogłoby to przeszkodzić pielgrzymom w świętowaniu oraz naruszyć ich dobra osobiste wynikające z konieczności oddawania czci Matce Boskiej Częstochowskiej związanej z ich wiarą.