Biuro Rzeczy Znalezionych

2015-07-31 23:13:53

 

 

Moi Drodzy! Spotkałem się dzisiaj z komendantem straży miejskiej w Częstochowie Arturem Hołubiczko. Straż miejska obsługuje w naszym mieście monitoring i reaguje, gdy na ekranach monitoringu operatorzy dostrzegą czyn prawnie zakazany. Wspierają policję w podejmowaniu działań w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto przypominam, że w naszym mieście funkcjonuje biuro rzeczy znalezionych, które jest również obsługiwane przez Straż Miejską.

 

W chwili, gdy znajdziecie coś nienależącego do was i chcecie dla dobra wspólnoty w której żyjemy przekazać zgubę są dwie możliwości dostarczenia jej do biura rzeczy znalezionych. Pierwsza to osobiste dostarczenie na komendę znajdującej się przy ulicy Krakowskiej 80 blok 3, która funkcjonuje 24 godziny na dobę. Druga możliwość to skontaktowanie się ze Strażą pod numerem telefonu 986 i umówienie się ze strażnikiem miejskim w celu przekazania zguby do biura rzeczy znalezionych.

 

Miasto ma działać, aby ułatwiać funkcjonowanie nam wszystkim. Każdy z nas chce żyć przyjemnie i bezpiecznie. Jeśli znajdziesz coś nienależącego do Ciebie, zwróć to. Może kiedyś sam zgubisz wartą dla Ciebie rzecz i tam ją odnajdziesz.

 

Jednocześnie zwracam uwagę, że niezawiadomienie organu o znalezieniu cudzej rzeczy jest wykroczeniem zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie wykroczeń. Podstawa prawna takiego czynu, to art. 125 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Zatem, warto podjąć działania zmierzające do zawiadomienia Policji lub innego organu państwowego albo poszukiwać posiadacza w inny właściwy sposób, np. poprzez ogłoszenie na facebook'u, zadzwonienie pod numery telefonu znajdujące się w znalezionym telefonie komórkowym, itp. Okazuje się, że prawo idzie jeszcze dalej i jeśli znalazca nie wszczyna poszukiwania posiadacza ani nie zawiadamia organu, dlatego że ze znalezioną rzeczą lub z przybłąkanym zwierzęciem chce postąpić jak z własnym, wówczas dopuszcza się czynu przywłaszczenia, który jest uregulowany w Kodeksie wykroczeń lub w Kodeksie karnym, w zależności od wartości rzeczy przywłaszczonej. Tutaj przepisy nakładają na takiego sprawcę surowsze sankcje. Bądźmy świadomi, że rzecz a także zwierzę ma swojego właściciela, i do niego powinno wrócić. Dlatego zachęcam każdego kto znajdzie się w podobnej sytuacji do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych albo wykonaniu prostego telefonu pod numerem 986.